19.07.2018 Pomocný konsolidační přehled v modulu Konsolidace

THB ikonka zpet

Výkaz Pomocný konsolidační přehled (dále PKP) podávají účetní jednotky, které jsou mateřskými společnostmi, jako konsolidovaný výkaz za konsolidační celek.

 • V první fázi je třeba provést vlastní konsolidaci (sloučení dat účetních jednotek konsolidačního celku, vyloučení vzájemných vztahů, zahrnutí konsolidačního rozdílu a další konsolidační oprace). V Helios Orange se řeší v modulu Konsolidace.
 • Po provedení vlastní konsolidace přijde na řadu vlastní sestavení výkazů PKP. K tomu slouží submodul Pomocný konsolidační přehled (PKP)
 • Doposud bylo možno sestavit výkazy PKP pouze z dat účetního deníku, tj. nekonsolidované. Novinkou je, že lze sestavit konsolidované výkazy PKP i z dat konsolidačního deníku celkem, tj. sloučených a konsolidovaných dat. 

Funkcionalita pomocného konsolidačního přehledu (PKP) byla doplněna i do modulu Konsolidace. Je nutná licence i na submodul pomocný konsolidační přehled. 

Postup: 

 • V modulu Konsolidace se provede a odladí vlastní konsolidace - importy z databází mateřské společnosti a dceřiných společností, konsolidační operace, vyločení vzájemných vztahů atd. U účtů, kde se požaduje účtování na partnery (organizace), musí být i v konsolidačních operacích příslušná organizace - partner.
 • Sestavení PKP se provede obdobným způsobem, jako když je zdrojem dat účetní deník - nutno postupovat dle dokumentace. 
 • Je nutno provést zejména akce:
  • Vygenerovat období pro výkazy.
  • Aktualizace nastavení výkazů.
  • Naimportovat příslušné číselníky.
  • Zkontrolovat organizace, zda mají správné IČO resp. ID partnera.
  • V položkách nastavit strukturu PKP pomocí akce Nastavení struktury PKP a doladit ručně.
  • Nadefinovat definici výkazů PKP - vazba je provedena na Položky (tj. účtový rozvah pro konsolidace).
  • Vygenerovat a aktualizovat výkazy PKP I., III. a IV.
  • Aktualizovat a sestavit PKP část V.
  • Provést kontroly vazeb.
  • Nadefinovat INBOX a definice zpráv.
  • Výkazy odeslat do CSÚIS nebo nadřízené organizaci.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.