21.06.2012 Plugin Elektronické podání Legislativních výkazů SK

THB ikonka zpet 

Helios Orange plugin Elektronické podání Legislativních výkazů SK

Od 1.12.2013 je většina účetních jednotek na Slovensku povinna předávat výlazy výkaz ziskov a strátsúvaha pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace DR SR eDane. Plugin Elektronické podání Legislativních výkazů SK zabezpečuje vytvoření souboru ve formátu *.XML, který se poté vloží do aplikace eDane, validuje a odešle ke zprácování na příslušný daňový úřad.

Funkcionalita exportu je založena na standardním systému zpráv Helios Orange.

Plugin Elektronické podání Legislativních výkazů SK je zdarma ke stažení prostřednictvím Helios Store.

Elektronické podání legislativních výkazů SK se provádí v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy. Exportovat lze pouze výkazy výkaz ziskov a strát a súvaha platné od roku 2011 včetně.

Seznam exportovatelných výkazů:

  • Výkaz ziskov a strát - generické číslo definice výkazu -4041
  • Súvaha - generické číslo definice výkazu -4043

Odeslání výkazu prostřednictvím aplikace eDane

Aplikace eDane je určena pro daňové subjekty za účelem:

  • Vyplňování a tisku vybraných typů daňových dokumentů.
  • Podpisu vytvořených daňových dokumentů zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podatelny portálu eTax daňové sekce Finančního ředitelství SR v případě komunikace bez využití zaručeného elektronického podpisu.
  • Odesílání podepsaných daňových dokumentů na elektronickou podatelnu FR SR - daňová sekce.
  • Vytváření tiskových souborů daňových dokumentů, krycích listů a potvrzení o podání.

Aplikace eDane slouží i pro zpracování výkazů súvahavýkaz ziskov a strát řádné a minořádné uzávěrky (nikoli průběžné uzávěrky).

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.