04.02.2016 Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a pro banky od roku 2016

THB ikonka zpet

Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2016 nebo pozdějším dnem jsou platné nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty). Na rozdíl od předchozích výkazů dochází k řadě změn ve formě výkazů. Tyto výkazy jsou v distribuci Helios Orange. O nové formáty výkazů byl doplněn i plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a pro banky, abyste mohli bankám odesílat výkazy v novém formátu a mohli výkazy importovat do aplikace EPO.

Pro použití pluginu Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a pro banky pro výkazy platné od roku 2016 je zapotřebí z Helios Store stáhnout novou verzi pluginu, verze pluginu musí být 2.0.2016.0128, případně vyšší. S novou verzí pluginu lze exportovat původní výkazy pro léta 2012 až 2015 i nové výkazy platné pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2016 nebo pozdějším dnem. Plugin automaticky rozpozná příslušný formát výkazu a podle něj použije správný formát XML souboru pro EPO a banky. Jako doposud stačí označit zaktualizovanou a zkontrolovanou rozvahu a výkaz zisku a ztráty, poté spustit akci generování zpráv, do určeného adresáře se uloží XML soubor ve formátu pro EPO - přiznání k dani z přijmů právnických osob. Uložený XML soubor načtete do aplikace EPO nebo odešlete do vašeho peněžního ústavu.

Jako doposud platí, že při vyplňování elektronického formuláře Přiznání k dani z příjmu právnických osob v aplikaci EPO na Daňovém portálu MF ČR je nutno provést NAPŘED načtení z XML souboru. Načtením XML souboru se doplní základní údaje jako DIČ, IČO, obchodní jméno a adresa (nutno zkontrolovat a příp. doplnit) a samozřejmě v části Vybrané údaje z účetnictví výkazy rozvaha a výkazu zisku a ztráty (též nutno zkontrolovat). Ostatní části elektronického formuláře Přiznání k dani z příjmu právnických osob je nutno doplnit ručně až POTÉ, co se načte XML soubor !!! V opačeném případě byste si načtením XML souboru VYMAZALI všechny doposud zadané údaje do elektronického formuláře Přiznání k dani z příjmu právnických osob v aplikaci EPO !

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.