30.09.2014 Plugin Export rozvahy a výsledovky pro EPO a pro banky (EPO)

THB ikonka zpet

Plugin Export rozvahy a výsledovky pro EPO a pro banky (EPO) je pokračovatelem pluginu Export rozvahy a výsledovky pro KB. Je přejmenován a rozšířen o nové možnosti.

Plugin Export rozvahy a výsledovky pro EPO a pro banky (EPO) je rozšířením pluginu Export rozvahy a výsledovky pro KB. Nové možnosti:

  • export i pro jiné peněžní ústavy (Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.)
  • export pro aplikaci EPO Daňového portálu MF ČR - přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • plný a nově i zjednodušený rozsah
  • pro definice výkazů platných od roku 2012 

Upozornění: Export pro aplikaci EPO Daňového portálu MF ČR - přiznání k dani z příjmu právnických osob - zabezpečí načtení údajů pouze pro část Vybrané údaje účetnictví (výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty) a základní údaje o vlastní organizaci. Další údaje pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob se nepřenáší, nutno doplnit ručně!

Do aplikace EPO Daňového portálu MF ČR - přiznání k dani z příjmu právnických osob - je zapotřebí napřed naimportovat XML soubor vytvořený tímto pluginem Export rozvahy a výsledovky pro EPO a pro banky (EPO) - výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty - teprve poté lze doplňovat další údaje. Pokud by bylo pořadí opačné, po importu XML souboru byste přišli o dříve pořízené údaje.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.