31.12.2018 Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a pro banky od roku 2018

THB ikonka zpet

Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2018 nebo pozdějším dnem jsou platné nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty). Na rozdíl od předchozích výkazů dochází k řadě změn ve formě výkazů. Tyto výkazy jsou v distribuci Helios Orange. O nové formáty výkazů byl doplněn i plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a pro banky, abyste mohli bankám odesílat výkazy v novém formátu a mohli výkazy importovat do aplikace EPO.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.