21.12.2012 Pohledy na data

THB ikonka zpet

Pohledy na data

Pohledy na data (perspektivy) jsou rozšířením funkcionality datových skladů. Datové sklady umožňují efektivně pracovat s daty. Díky možnostem selekce a zejména agregace je možno data vybrat a "nakrájet" podle Vašich potřeb. Ovšem pro potřeby vyhodnocování například celého sortimentu zboží o třeba 8 tis. prodávaných položkách zboží nebo 15 tis. odběratelích je počet položek zboží nebo organizací (obecně dimenzí) takový, že není možno vyhodnocovat každou položku zboží nebo organizaci zvlášť. To je možné u několika TOP položek, ale ne u všech. Proto se příslušná dimence (zboží, organizace, účty,...) dále agreguje do dalších tzv. prvků dimenze, například organizace možno strukturovat podle kategorií velikosti, počtu zaměstanců nebo geografické struktury. Z provků dimenze lze vytvářet i několikaúrovňovou strukturu, vytváří se struktura dimenze. Každá dimenze může mít několik struktur dimenzí.

Konkrétní pohled na data datového skladu se vytvoří v definici pohledu na data stanovením sledovaných dimenzí a přiřazením struktury dimenze. Jedná se o tyto dimenze:

  • Organizece
  • Útvary
  • Zakázky
  • Nákladové okruhy
  • Vozidla
  • Zaměstnanci
  • Zboží a služby
  • Účty
  • Mzdové složky

V praxi však nikdy nebude použito všech devět dimenzí, ale pouze několik, případně jen jedna.

A konečně cíl, konkrétní pohled na data, vytvoříte vybráním konkrétní definice datového skladu a definice pohledu. Obdobně jako v datovém skladu lze využít přiřazení sestavy a kontingenční tabulky.

Neslyšeli jste někdy obdobné termíny? Možná ano, v souvislosti s SQL Analysis Services nebo OLAP technologiemi. Datové sklady včetně pohledů na data umožňují dosáhnout obdobných výstupů jako u uvedených nástrojů ovšem na uživatelských nástrojů, bez nutnosti naučit se relativně složitý nástroj vytváření OLAP kostek, použijete pouze standardní nástroje Helios Orange.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.