06.01.2006 Příloha k účetní závěrce a vzory smluv

 

THB ikonka zpet

Helios Orange - Skupiny dokumentů

Vzhledem ke stále aktuálnějším termínům ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Vám podáváme stručnou informaci o možnostech povinné přílohy k účetní závěrce v programu Helios Orange. Povinnou přílohy naleznete v nabídce Účetnictví - Výkazy - SKUPINY DOKUMENTŮ.

Skupiny dokumentů jsou nástrojem pro vytváření a evidenci firemních písemných dokumentů, které mohou kombinovat textovou část s tabulkovou částí. Do tabulkové části lze vkládat údaje „ručně“ nebo pomocí vzorců čerpat údaje z Heliosu IQ, především modulu účetnictví.

Jako vzory jsou v distribuci dodávány vzory příloh k účetní závěrce v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Texty povinné přílohy lze libovolně modifikovat, přidávat nebo ubírat odstavce. Do tabulkové části lze údaje vkládat ručně nebo využít vzorců, které čerpají údaje přímo z databáze Heliosu IQ, především ze stavů účtů nebo saldokonta, ale i z jiných částí programu. Příloha k účetní závěrce je podporována odkazy na vybrané části příslušných legislativních předpisů.

V základní sadě vzorů v distribuci jsou i vzory smluv, např. smlouvy z obchodní oblasti (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva atd.) nebo pracovní oblasti (pracovní smlouva, dohoda o hmotné zodpovědnosti, dohoda o provedení práce atd.).

Smlouvy mají vazby na organizace, bankovní spojení, zaměstnance, kontaktní osoby, útvary, zakázky, nákladové okruhy, zboží, vozidla, karty majetku atd., obecně na základní číselníky Heliosu Orange.

Samozřejmě lze vytvářet celou řadu vlastních dokumentů nebo dodávané vzory modifikovat podle potřeb Vaší organizace. Vzory dokumentů podle Vašich požadavků Vám můžeme i na zakázku vytvořit a zaslat e-mailem.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.