průběžný audit

Audit provedený dle požadavku klienta v průběhu roku, popř. i vícekrát. Výstupem je zpráva o průběžných výsledcích hospodaření.

Test kontrolního systému

Test dodržování vnitřních kontrol, resp. návrh změn. Výstupem je zpráva o nedostatcích kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.