25.05.2015 Rozkopírování definic výkazů

THB ikonka zpet

Zejména pro potřeby účetních firem a organizací s holdingovým uspořádáním byla doplněna funkcionalita rozkopírování definic výkazů do dalších databází. Vaše vlastní definice výkazů stačí nadefinovat v jedné databázi, do dalších databází je lze hromadně rozkopírovat.

Funkcionalitu rozkopírování najdete v přehledech Definice výkazů v modulech:

  • Výkazy a reporty
  • Výkazy pro příspěvkové organizace
  • Výkazy standardů

Akce má několik kroků:

  • ve zdrojové databázi označíte definice výkazů, které chcete rozkopírovat
  • označíte cílové databáze, do kterých se mají definice výkazů rozkopírovat
  • zvolíte, zda rozkopírovat 
    • včetně přiřazených účtů (využijete zejména, když jsou ve zdrojové databázi i v cílových databázích stejné účtové rozvrhy)
    • bez přiřazených účtů (pokud jsou účtové rozvrhy různé)

Pokud existuje stejná definice výkazů v cílové databázi jako ve zdrojové databázi, tak se tato ponechá a výkaz ze zdrojové databáze se zkopíruje do cílové databáze jako další definice výkazů.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.