25.09.2018 Sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

THB ikonka zpet

Na základě zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí ze dne ze dne 17. ledna 2017 došlo ke změnám povinností ve vykazování příspěvkových organizací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů podle uvedeného zákona.

 

Seznam výkaznických povinností:

SubjektVýkaz peněžních příjmů a výdajůRoční údaje o poskytnutých garancíchRoční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
státní příspěvková organizace X   X
veřejná vysoká škola X   X
veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou X   X
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy     X
jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. j zákona X    
jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. k zákona X X X

 

Příspěvkové organizace

V příloze č. 5 se původní části K., L. a M. mění takto:

  • Část K. - údaje o poskytnutých garancích - zrušena, netýká se příspěvkových organizací.
  • Část L. - údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - došlo pouze k přejmenování na Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zůstává součástí přílohy č. 5. Údaje se vykazují pouze za poslední čtvrtletí, tj. za celý rok, v čtvrtletích I., II. a III. se neuvádí.
  • Část M. se nově podle vyhlášky č. 272/2017 Sb. jmenuje Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Týká se pouze státních příspěvkových organizací. Jeho periodicita je pro některé subjekty měsíční, pro jiné čtvrtletní, viz zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí č. 25/2017 Sb. Není již součástí přílohy č. 5, ale jedná se o samostatný výkaz. Viz společná kapitola Výkaz peněžních příjmů a výdajů.

Ostatní subjekty

Kromě příspěvkových organizací se zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí č. 25/2017 Sb. týká i dalších subjektů jako veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů, viz tabulka Seznam výkaznických povinností. Uvedené subjekty podle tabulky Seznam výkaznických povinností odesílají výkazy:

  • Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Viz společná kapitola Výkaz peněžních příjmů a výdajů.
  • Údaje o poskytnutých garancích.
  • Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ostatní subjekty odesílají jako samostatné výkazy. Tyto výkazy naleznete v nabídce Helios Controlling, Výkazy a reporty, Dokument. Jedná se o roční výkazy. Jedná se o výkazy v tabulkové formě, kde je nutno pro každou sledovanou garanci nebo projekt PPP vyplnit požadované údaje dle vyhlášky 272/2017 Sb.

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Výkaz peněžních příjmů a výdajů se vykazuje:

  • měsíčně
  • čtvrtletně, pokud průměrná výše celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky k dispozici, nedosahuje částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého domácího produktu za předchozí kalendářní rok, který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.


Termíny výkazu peněžních příjmů a výdajů:

  • měsíčně do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
  • čtvrtletně do 30 dnů po uplynutí prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí, za čtvrté čtvrtletí předkládá tyto údaje do 25. února následujícího kalendářního roku.

Předkládané údaje, měsíční stejně jako čtvrtletní, jsou vykazovány vždy kumulativně od počátku roku k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, resp. čtvrtletí, za které je výkaz předkládán.


Legislativní podklady:

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

Metodika

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.