Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Účetní standardy

Verze ze dne 28. 12. 2006


Výkazy

 • Výkazy - Kopírovat výkaz - Nová možnost v místním menu Kopírovat výkaz včetně hodnot - Zkopíruje se vlastní nastavení výkazu i hodnoty výkazu.
 • Definice výkazů - Druh sestavy - je umožněno měnit Druh sestavy

Přeúčtování režií

 • Procento - toto procento udává, z kolika procent částky na zdrojovém dokladu se provede přeúčtování. Povolené hodnoty jsou v intervalu od 0,1% do 100%, přednastavena je hodnota 100%. 100% znamená, že se částky ze zdrojového dokladu přeúčtuje v plné výši.
 • Hromadné přeúčtování režie. Funkcionalita doplněna o hromadné přeúčtování režií. Na editoru Přeúčtování režií je nová záložka 2 - Hromadná aktualizace.
  • Aktualizace - způsob nastavení způsobu spuštění přeúčtování režií
   • Individuální - přeúčtování režie - aktualizace provést lze, nikoli však akcí hromadné přeúčtování režie
   • Hromadná - přeúčtování režie - aktualizovat lze jednotlivě i akcí hromadné přeúčtování režie
   • Zakázaná - přeúčtování režie provést nelze
  • Aktuálnost - číslo, kterým se nastavuje období, pro které se má provést hromadná aktualizace. Záleží na nastavení Časového intervalu. Pokud je časový interval Měsíc, Aktuálnost znamená, pro jaký měsíc nazpět se bude hromadné přeúčtování provádět. Pokud je např. Aktuálnost 1, tak se hromadné přeúčtování provede pro minulý měsíc. Pokud je časový interval Den, Aktuálnost znamená, pro jaký den nazpět se bude hromadné přeúčtování provádět. Pokud je např. Aktuálnost 2, tak se hromadné přeúčtování provede pro předvčerejší den.
 • Hromadné přeúčtování režie - nová akce, kterou se spustí přeúčtování režie nap všechny předpisy přeúčtování režií, které mají nastavenu hromadnou aktualizaci. Lze spouštět i jobem.

Finanční analýza a plánování

 • Finanční analýza a plánování se přemístila jako samostatný modul - došlo k přemístění Finanční analýzy a plánování z Účetnictví do samostatného modulu, který se nachází pod modulem účetnictví.

Účetní standardy

 • Oprava číslování řádků - je opraveno číslování řádků při ručním pořizování dokladů do Operace standardizace.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.