Verze Helios Orange 2.0.2014.0201 ze dne 10. 02. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

Výkazy a reporty

 • Ve výkazy a reporty je umožněno - definici výkazů - řádky výkazu je umožněno hromadně měnit 11 atributů.


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • V textových přílohách je k dispozici nový dokument: Informace o schválení / neschválení účetní závěrky. Lze tisknout a odesílat do CSÚIS.
 • Když není povinnost odesílat Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, tak jsou vyloučeny z kontrol. 

Finanční analýza a plánování

 • Ukazatele finanční analýzy byly doplněny o akci Hromadné změny. Hromadně lze měnit 16 atributů.


Datový sklad

 • Do datového skladu je přidána funkcionalita zobrazování kontingenčních tabulek kumulativně obdobně jako je u nekumulativního zobrazení.


Leasing

 • Do skupin leasingu bylo přidáno zaškrtávátko Napočítat do peněžních toků.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.