Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy a Přeúčtování režií

Verze ze dne 16. 1. 2007


Výkazy

  • Vertikální analýza - Nová funkcionalita výkazů. V přehledu hodnot výkazu jsou nové sloupce Podíl 01 až Podíl 09, ve kterých se zobrazuje procentní podíl hodnoty v příslušném sloupci vzhledem k celkové hodnotě (součtu na nejvyšší úrovni). Výsledek je vyjádřen v procentech.

Přeúčtování režií

  • Nový přehled Výsledek hromadného přeúčtování - Obdoba přehledu Výsledek přeúčtování, kde se zobrazí výsledky přeúčtování spuštěné akcí hromadného přeúčtování.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.