Seznam změn v modulech Helios Orange:

Legislativní výkazy, Přeúčtování režií, Helios Controlling (Výkazy a reporty, Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html), Datový sklad, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2011.1207 ze dne 21. 12. 2011


Helios Controlling - Finanční analýza

 • V Členu ukazatele SELECT je nově možno používat (obdobně jako ve výkazech) i proměnné:
  :IdUkazatel
  :IdClen
  :IdObdobiZobrazeni
  :IdSestava

Helios Controlling - Datový sklad

 • Do definice datového skladu je doplněna identifikace databáze. Je možno data ukládat např do jiné databáze a data slučovat z různých databází.

 

 • Helios Controlling, Výkazy a reporty jsou nově napojeny na datový sklad. Je zapojena funkcionalita vazby na výkaz. To znamená, že se v datovém skladu provede agregace podle např. zboží nebo mzdových složek navázaných na řádky definice výkazu.

Leasing

 • Při generování opakovaných plateb, když se zadá do "hlavičky pohybu" poznámka, tak je nově zajištěno její kopírování.

 

 • Je možnost zadat množství, měrnou jednotku a jednotkovou cenu u detailu pohybu na nějž je navázána skladová karta. Jednotková cena nemá žádné vazby na ceníky nebo historii.

 

 • Funkcionalita externí akce je doplněna i pro případ opakovaných plateb. Tím se dá zajistit např. automatické generování textu podle požadavků zákazníka.
  Povinné dva parametry procedury@IdLeaPredmet a @IdLeaSkupina, i když se v proceduře oba nepoužíjí.

Účetní standardy

 • K akcím Kopie dokladu a Hromadná kopie dokladu je přidáno zaškrtávátko storno. Když bude zaškrtnuto, tak se provede kopie a navíc se změní znaménko +/- u částek v HM, CM a BM.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.