Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Přeúčtování režií a Finanční analýza a plánování

Verze ze dne 17. 4. 2007


Přeúčtování režií

  • V dialogovém oknu Přeúčtování režií do atributu Časový interval přidána nová volba Období stavu. Použije se tehdy, pokud se přeúčtování režií provádí nikoli podle data případu, ale podle období stavu.

Finanční analýza a plánování

  • Sumovat plán z nižší úrovně - změna vzhledu editačního okna. Na vlastní funkcionalitu nemá vliv.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.