Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.0119 ze dne 03. 02. 2010


Finanční analýza a plánování

 • Nová funkcionalita Obecný report do html. Na rozdíl od původní funkcionality reportu do html:
  • je nezávislý na verzi SQL serveru.
  • umožňuje export nejen výkazů a sestav finanční analýzy, ale všech přehledů Helios Orange !

   

 • Původní Report do html je pro verzi SQL serveru 2008 a vyšší skrytý

Leasing

 • Časové rozlišení je umožněno i pro řádky dokladů deníku v počátečním stavu. Při generování časového rozlišení je k dispozici zaškrtávátko Vč. počátečního stavu.

 

 • Časové rozlišení a splátky - když je příslušná skupina jen jedna, tak se při generování automaticky předvyplní.

 

 • Akce Hodnoty podle označeného řádku respektují i změněnou sazbu DPH.

 

 • U opakovanýh plateb se nemění datum splatnosti, ale zůstává ve všech řádcích stejné jako u toho prvního pohybu. Opraveno

 

 • Na pohybech přibyla nová akce Hromadná změna kontace.

Účetní standardy

 • Přehled Operace standardizace a Standardizace chronologicky. Atribut TabSTDDenikVstup.ZdrojUctovani - Zdroj účtování Překlad doplnit o 5=Majetek DP.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.