Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Přeúčtování režií a Finanční analýza a plánování

Verze ze dne 18. 7. 2007


Přeúčtování režií

  • V dialogovém oknu Přeúčtování režií přidáno nové pole Přiřazený filtr. Toto pole slouží k přednastavení filtru, který se bude automaticky aplikovat při každém spuštění akce Přeúčtování režií. Tyto filtry je třeba napřed nadefinovat a uložit pod vhodným názvem. Každému předpisu pro přeúčtování režií lze přiřadit jiný filtr. Filtry mohou obsahovat i podmínku Parametr. V tomto případě po spuštění akce Přeúčtování režií budete vyzváni k zadání příslušných parametrů (např. číslo měsíce) a po zadání parametrů se přehled otevře zafiltrován podle přiřazeného filtru.

Finanční analýza a plánování

  • Úprava vzhledu dialogového okna Ukazatele. Pro potřeby použití ukazatele pro Řízení peněžních toků byla zakázána pole, která se pro Řízení peněžních toků nevyplňují a zobrazuje se pouze záložka 1 - Ukazatel.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.