Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy.

Verze ze dne 2. 7. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.0712


Výkazy

  • Obratová předvaha - Definice obratových sestav a Definice obratových sestav - obnovení. Je zabezpečeno součtování dle požadované délky účtu i v případě nestejné délky účtu.

Finanční analýza a plánování

  • Úprava ukazatele způsob Externí akce. Pokud bylo více ukazatelů způsob Externí akce v sestavě, tak se uplatnila v sestavě FA pouze poslední. Upraveno tak, aby se uplatnily všechny ukazatele způsob Externí akce v sestavě.
  • Obratová předvaha - Definice obratových sestav - obnovení - s vazbou na plán. Nyní je možno provádět akci Definice obratových sestav - obnovení - i pokud existuje vazba na plán.

Účetní standardy

  • Nastav - vazby. V některých přehledech účetních standardů byly doplněny v dialogovém oknu Nastav vazby na návazné přehledy.
  • Názvy sloupců - byly přesněny názvy sloupců Číslo vstupního účtu a Číslo účtu 1 standard.
  • Období výkazu detail je propojeno na období stavu. Uživatelé, kteří požadují vyhodnocení podle období stavu mají nyní k dispozici jednoznačné propojení mezi Období výkazu detail a Období stavu. Přibyla nová funkce pro generování Období výkazu detail: Generování podle období stavu, kdy se přeberou názvy Období stavu a je vytvořena jednoznačná vazba na Období stavu. V přehledu Období výkazu detail je nová vazba na Období stavu.
  • Sady sloupců Obrat a Kumulovaný zůstatek ve stavech účtů standardů. Ve stavech účtů standardů přibyly sady sloupců Obrat a Kumulovaný zůstatek pro vyhodnocování kumulovaných údajů od počátku období - bez nebo s počátečními stavy.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.