Verze Helios Orange 2.0.2019.0104 a 3.0.2019.0104 ze dne 14. 02. 2019

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Datový sklad
  •      ePortal
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy, úroků a definic výkazů z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

Výkazy a reporty

 • Opravena chyba, pokud bylo zaškrtnuto v definici výkazu Automatické doplnění a jednalo se o obratovou sestavu, nešla definice výkazu kopírovat.

Výkazy pro příspěvkové organizace a PKP

 • Byla upravena struktura XML výkazu schválení závěrky podle XSD schémat CSÚIS. Nově jsou povoleny pouze soubory PDF, JPG a PNG.

Účetní standardy

 • Operace standardizace. Byly opraveny editory akcí Kopie a Hromadná kopie.

Leasing

 • Byla opravena chyba, kdy při akci Hromadná ruční úhrada nad pohyby předmětu v modulu leasing vyskočilo okno s chybovou hláškou, že není navázána faktura. 
 • Opravena chyba, kdy se při generování hromadného platebního příkazu z leasingu zobrazila hláška Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat.

 


© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.