Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy

Verze ze dne 10. 8. 2006


Výkazy

  • výkaz - definice řádku - nová formální povaha účtu - Externí akce - výpočet hodnot řádku uživatelskou externí akcí.

Finanční analýza a plánování

  • Ukazatel - nový způsob Externí akce - způsob, kdy je na ukazatel navázána uživatelská externí akce, pomocí které se vypočítají hodnoty ukazatele.
  • Ukazatel - nový akce Definice - doplnění řádků z výkazu - akce, která doplní vazby na řádky členů ukazatele způsob Řádek z výkazu, viz dále. Číslo řádku výkazu musí být v poli popis.
  • Člen ukazatele - nový způsob Řádek z výkazu - způsob, kdy je člen ukazatele je navázán na hodnoty z výkazu - v tomto případě musí být v sestavě zařazen i ukazatel způsob Výkaz a v tomto ukazateli musí být vybrán výkaz, na který se odkazuje tento ukazatel.

Účetní standardy

  • Kursové rozdíly ke stavům účtů - Nová akce výpočet kursových rozdílů ke stavům účtů. Vzniknou nové doklady operací standardizace, kurzové rozdíly k jednotlivým účtům k poslednímu dni měsíce a následující den jsou vystornovány.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.