Verze Helios Orange 2.0.2016.0409 ze dne 17. 08. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Helios Controlling - Pomocný konsolidační přehled - převodový můstek

 • Některé systémy, které provozují kraje nebo města, neumožňují importovat XML zprávy ve variantě s rozpadem po nerezidentech (zahraničních partnerech) s uvedením názvu organizace, import končí chybou.Proto bylo do Helios Orange doplněna možnost nastavit i druhou variantu XML zprávy bez  rozpadu po nerezidentech (zahraničních partnerech). Nastavení variant viz. Helios Controlling, Výkazy pro příspěvkové organizace, Popisné údaje, záložka 5 - Výkazy pro příspěvkové organizace, nové pole (zaškrtávátko) Nerezident bez rozpadu. Pokud je zaškrtnuto (výchozí nastavení), jedná se o variantu XML zprávy bez  rozpadu po nerezidentech (zahraničních partnerech), kterou umožňují příjímat i jiné systémy.
  Poznámka: Nejedná se o chybu na straně Helios Orarnge, ale není ošetřeno v sw na straně příjemce (Gordic, Fenix). V rozporu s platnými XSD schematy MF ČR neumožňují tyto sw importovat XML zprávy ve variantě s rozpadem po zahraničních partnerech s uvedením názvyu organizace. Přímo do CSÚIS lze zasílat bez problémů.

 

 • Existuje možnost i pro XML zprávy Schválení závěrky přidat nepovinný údaj Odpovědná osoba.V dialogovém oknu Textové přílohy, záložka 6 - El. podání jsou nová pole Zodpovídá a Kontaktní osoba.Pole Zodpovídá - vybere se odpovědná osoba z přehledů zaměstnanců.Pole Kontaktní osoba - pokud není odpovědná osoba v přehledu zaměstnanců (nebo není právo do tohoto přehledu), vybere se odpovědná osoba z přehledů kontaktních osob. 

 

 • Umožněno na výkazy zadat kontaktní osobu. Důvod - kontakní osoba nemusí být zaměstnanec nebo nejsou povolena práva do číselníku zaměstnanců.

 

Přeúčtování režií

 • Přeúčtování režií je možné i v případě, že je zdrojovým řádkem účetního deníku řádek, který vznikl předchozím přeúčtováním režií jako stronořádek.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.