Verze pluginu Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky 2.0.2016.0128 ze dne 03. 02. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky

 • Do distribuce je zařazena nová verze pluginu v souvislosti s novými definicemi výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu pro podnikatelské subjekty. V nové verzi pluginu jsou doplněny nové formáty uvedených výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu pro podnikatelské subjekty. Původní formáty je možno stejným pluginem exportovat také. Systém formát rozpozná automaticky. Novou verzi pluginu je nutno stáhnout z Helios Store!

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.