Verze Helios Orange 2.0.2015.0102 ze dne 10. 02. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Byla opravena chyba při použití odkazů vzorci, pokud byl odkaz do jiného výkazu.
 • Do definice výkazů, přehledu Řádky definice výkazu byla přidána nová akce Vazby řádku definice výkazu. Zobrazí se přehled Vazby řádku definice výkazu, kde jsou zobrazeny všechny vazby na příslušný řádek. Slouží jako informace zejména pro případ, že je nutno řádek zrušit.

Finanční analýza

 • Do přehledů Ukazatele, Ukazatele navázané na sestavě finanční analýzy, Ukazatele při zařazení ukazatelů do ukazatelů navázaných na sestavě finanční analýzy a v přehledu Hodnoty finanční analýzy je k dispozici nová akce Návazné předchozí ukazatele. Zobrazí se přehled Návazné předchozí ukazatele, kde jsou zobrazeny (pokud existují) všechny návazné předchozí ukazatele. V přehledu Ukazatele při zařazení ukazatelů do ukazatelů navázaných na sestavě finanční analýzy je navíc akce Zařadit všechny ukazatele, pomocí které se zařadí všechny návazné předchozí ukazatele.


Účetní standardy

 • Do přehledů Vstupní účtový rozvrh standardu, Operace standardizace a Standardizace chronologicky byl doplněn nový sloupec Existuje účet standardu. Tento sloupec indikuje, zda je správně vazba mazi Vstupní účtový rozvrh standardu a Účtový rozvrh Standardu.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.