Verze Helios Orange 2.0.2014.0600 ze dne 27. 06. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Finanční analýza - plánování

 • Do zobrazení po měsících je přidána možnost  editace plánů na libovolné úrovni. Změnou příslušné plánované hodnoty dojde k přepočtu plánu jako takového, tj. nadřízených a podřízených řádků. U podřízených řádků dojde k rozpuštění stejnými poměry. Zároveň dojde k přepočtu všech nanadřízených a podřízených plánů. U podřízených plánů dojde k rozpuštění stejnými poměry. Tím je zajištěna konzistence celé soustavy plánů.

 

 • Plnění plánů po měsících a kumulativně po měsících je možno nově zobrazit formou přehledu plnění plánu vč. grafického porovnání plánu a skutečnosti.

 

 • V souvislosti uvedenými změnami jsou přeuspořádány nabídky místního menu soustav plánů.

 

Podrobnější informace viz: Úpravy plánů a grafy plnění plánů.


© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.