účetní supervize

Služba je určena společnostem, které si sami zpracovávají účetní agendu a chtějí mít průběžně, během účetního období jistotu o správnosti účtovánívykazování hospodaření společnosti.

Princip služby spočívá v tom, že podnik nemá vlastní hlavní účetní, ale na základě mandátní smlouvy uzavřené s účetní firmou využívá služeb externí hlavní účetní, která průběžně v dohodnutých periodách dohlíží na provoz ekonomického (administrativa, fakturace, sklady, majetek) a účetního oddělení klienta (účetní asistentku).

Předpokladem poskytování kvalitní a efektivní supervize je existence kompaktního informačního systému u klienta s možností vzdáleného přístupu.

Výhody účetní supervize:

  • náklady na externí hlavní účetní jsou téměř poloviční než náklady na vlastní hlavní účetní
  • nižší náklady neznamenají nižší kvalitu poskytované služby, ale naopak
  • informace jsou managementu poskytovány včetně potřebné interpretace a v reálném čase, tak aby bylo možno na ně včas a správně reagovat
  • poradenská firma přebírá plnou odpovědnost za vedení účetnictví, včetně případných chyb
  • klient má možnost v rámci mandátní smlouvy dle potřeby objednat další profesionální poradenský servis (daňové konzultace, daňová přiznání atp.)
  • účetní doklady neopouštějí sídlo společnosti, tak jako v případě klasického externího účetnictví
© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.