účetnictví on-line

Již delší dobu je možno sledovat ve světě trend, kdy se firmy soustřeďují na svůj obor podnikání (business proces) a podpůrné činnosti přenechávají (outsorcují) specializovaným firmám, které v dané činnosti dosahují nižších průměrných nákladů a vyšší kvality a efektivity.
Náš nový produkt Účetnictví On line představuje efektivní a úsporné řešení zpracování firemní účetní agendy dodavatelským způsobem s využitím zabezpečeného vzdáleného přístupu po internetu.

Princip:
Klient si nemusí pořizovat vlastní účetní systém, ale v rámci služby Účetnictví On line získává možnost využívat aktivně moderní a vyspělý informační systém Helios Orange.
Klient má možnost v rámci systému na svém pracovišti vystavovat primární účetní doklady, jako jsou faktury , pokladní doklady, zadávat faktury přijaté, vést skladovou evidenci, příp. využívat další specializovaná řešení.
Veškeré výše uvedené transakce, které klient v systému na své stanici pořídí, jsou prostřednictvím nastavených kontací automaticky převedeny do účetního systému na našem serveru, kde jsou kvalifikovanou hlavní účetní dále prověřeny, příp. doplněny, nebo opraveny a dávkově zaúčtovány.

Výhody systému:

 • úspora nákladů na vlastní kvalifikovanou účetní. Pro pořizování primárních účetních dokladů dostačuje základní administrativní personál, který je pod periodickým dohledem zkušené hlavní externí účetní (náklady na externí hlavní účetní jsou téměř o polovinu nižší než na hlavní účetní zaměstnané na plný úvazek)
 • úspora nákladů na pořízení, údržbu a aktualizaci vlastního ekonomického systému, zálohování a správu dat.
 • úspora nákladů na pořízení, údržbu a neustálé rozšiřování hardwarového vybavení.
 • permanentní přístup k účetnímu systému, možnost pracovat vždy s aktuálními informacemi.
 • nedochází ke zpožďování toku dokladů mezi vytvořením dokladů a jejich zaúčtováním.
 • Systém umožňuje pracovat s protokoly všech bankovních ústavů s licencí ČNB a umožňuje automaticky zaúčtovat bankovní transakce do účetnictví a tím výrazně snížit náklady na zpracování banky.
 • možnost jednoduchým způsobem kdykoli generovat z aktuální databáze standardní nebo dle dohody předdefinované účetní sestavy a sestavy finanční analýzy.
 • možnost nastavení automatického vyhodnocení a zasílání dohodnutých sestav emailem.
 • k účetní databázi může mít přístup dle přidělených práv více uživatelů z různých pracovišť, z domova, z pracovní cesty, dovolené atd.
 • všichni, kteří jsou přihlášení do systému pracují se společnými aktuálními daty v reálném čase.

Technické informace:
Systém Účetnictví On line je založen na architektuře sítě klient-server ve s využitím informačního systému Helios Orange vyvinutého společností LCS International a.s. Jedná se o vyspělý informační systém. Ve své kategorii se jedná o nejrozšířenější systém na českém trhu.
Systém umožňuje po přidělení a nastavení práv a zabezpečení sdílet aktuální data v reálném čase všem, kteří jsou do systému přihlášeni.

Zabezpečení systému:
Zabezpečení systému je řešeno více úrovních:

 • První úroveň zabezpečení slouží k ochraně systému před vnějším průnikem. Data na serveru jsou chráněna speciálním zařízením (firewall) proti hackerům a jiným neoprávněným osobám.
 • Druhá úroveň zabezpečení řeší bezpečnost přenosů dat při připojení oprávněných uživatelů. Jedná se o tzv. VPN (virtuální privátní sítˇ). Uživatel se připojí prostředníctvím internetu k našemu serveru a naváže s ním zabezpečené (šifrované) propojení. Všechna data přenesená v rámci tohoto „tunelu“ jsou bezpečně šifrovaná a pro ostatní internetové uživatele nečitelná. Data se také komprimují, což zaručuje vysokou rychlost a nízké zatížení internetového připojení.
 • Třetí úroveň zabezpečení je zabezpečení přístupu k vlastnímu ekonomickému systému.
 • Čtvrtá úroveň zabezpečení je zabezpečení přístupu k příslušné databázi klienta na úrovni databázového systému.
 • Pátá úroveň zabezpečení je v nastavení přístupových práv uživatele k jednotlivým druhům dokladů, přehledům, akcím a modulům ekonomického systému.

Možné způsoby využití Účetnictví On line
Klient který se rozhodne využít službu Účetnictví On line má možnost využívat systém čtyřmi možnými způsoby:

 1. Klient si nepořizuje vlastní informační systém a účetní agendy zpracovávají naši odborní účetní pracovníci na základě dodaných dokladů běžným dodavatelským způsobem. Veškerá data klientovi pořizujeme do našeho systému my. Při běžném způsobu zpracování účetních agend na zakázku dostává klient výstupy v podobě tištěných sestav. Při tomto režimu má však klient navíc možnost vstupovat do systému on line. V tomto případě má však klient možnost do systému pouze nahlížet a případně tisknout potřebné sestavy (např. aktuální přehledy saldokonta, stavů účtů, hlavní kniha, výkazy, sestavy finanční analýzy). Výhodou je to, že má údaje k dispozici aktuálně on line a může si vyhledat pouze ty informace, které v danou chvíli potřebuje.
 2. Klient si nepořizuje vlastní informační systém a plně využívá jednotlivé aplikace systému Helios Orange, jejichž licence jsou v našem vlastnictví a je nainstalován na našem serveru (Outsorcing). Veškerá data klient pořizuje do systému a vyhodnocuje v režimu on line. Data (databáze) zůstává vlastnictvím klienta.
 3. Klient má zakoupenu vlastní licenci systému Helios Orange:
  Jednotlivé aplikace zakoupené klientem mohou být instalovány na našem serveru a provozovány v režimu on line, nebo instalovány u klienta a provozovány v režimu off line, tj. v dohodnutých intervalech jsou data z jednotlivých aplikací dávkově importována do jádra systému umístěného na našem serveru kde mohou být pak klientem v rámci celého systému vyhodnocována v režimu on line.
 4. Klient vlastní licenci jiného informačního systému než je systém Helios Orange:
  Převod dat mezi jiným programem a systémem Helios Orange probíhá dávkově, off line pomocí převodního můstku. Klient se pak může k našemu systému připojovat on line, získávat a vyhodnocovat informace z finančního účetnictví stejně jako ve variantě 1 a 2.

Klient není vázán ne některý z uvedených způsobů a podle jeho potřeb může po dohodě přejít na jiný z uvedených způsobů.

Cena:
Klientovi je nabídnuta kvalitní účetní služba a možnost využívat kvalitní informační technologie za nižší cenu, než kdyby si tuto činnost zajišťoval sám.
Cena Účetnictví On line je kalkulována měsíčně jako paušální poplatek za využívání a správu systému a odměnu za vlastní zpracování účetní agendy.

Cena
je vždy kalkulována v závislosti na počtu využívaných aplikací systémurozsahu ekonomických agend.
Pro každého klienta je zpracována nabídka, která odpovídá jeho individuálním požadavkům.
Bezplatně, jako součást služby Účetnictví On line získává zákazník on line přístup k modulu Účetnictví a manažerským programům Výkazy a Finanční analýza a plánování a Účetní standardy.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.