31.10.2007 Vzory vnitřních účetních směrnic

THB ikonka zpet

Helios Orange Skupiny dokumentů - VNITŘNÍ SMĚRNICE

Vzhledem ke stále vyšším požadavkům na průkaznost účetnictví je zapotřebí mít průběžně aktualizované vnitřní účetní směrnice - a navíc je mít k dispozici neustále aktualizované pro příslušný okruh pracovníků. Jako pomůcku tomuto úkolu Vám do distribuce Helios Orange přidáváme vzory vnitřních směrnic, naleznete je v nabídce Účetnictví - Výkazy - Skupiny dokumentů.

Skupiny dokumentů jsou nástrojem pro vytváření a evidenci firemních písemných dokumentů, které mohou kombinovat textovou část s tabulkovou částí. Do tabulkové části lze vkládat údaje „ručně“ nebo pomocí vzorců čerpat údaje z Heliosu IQ, především modulu účetnictví.

Jako vzory jsou v distribuci dodávány vzory příloh k účetní závěrce v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Texty povinné přílohy lze libovolně modifikovat, přidávat nebo ubírat odstavce.

V základní sadě vzorů v distribuci jsou i vzory smluv, např. smlouvy z obchodní nebo pracovní oblasti.

Jako nové jsou základní sadě vzorů v distribuci i vzory vnitřních účetních směrnic, viz následující seznam:

  • Odpisový plán
  • Časové rozlišení
  • Zásady pro tvorbu dohadných položek
  • Zásady pro tvorbu a čerpání opravných položek
  • Pravidla pro používání kursu a přepočet z cizích měn na českou měnu
  • Dlouhodobý majetek a jeho evidence
  • Drobný majetek
  • Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv

Samozřejmě lze vytvářet celou řadu vlastních vnitřních účetních směrnic nebo obecně dokumentů nebo dodávané vzory modifikovat podle potřeb Vaší organizace. Vzory dokumentů podle Vašich požadavků Vám můžeme i na zakázku vytvořit a zaslat e-mailem.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.