28.12.2006 Uzávěrky - výkaz zisku a ztráty a rozvaha

THB ikonka zpet

Helios Orange - Uzávěrky - výkaz zisku a ztráty a rozvaha

Vážení uživatelé Helios Oragnge, blíží se uzávěrková období a s ním mimo celou řadu jiných povinností i povinnost sestavovat statutární výkazy jako je výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Vzhledem k tomu, že se někdy mohou vyskytnout problémy při jejich sestavování, uvádíme zde výňatek z dokumentace Helios OrangeVýkazům, který se touto problematikou zabývá. Doufáme, že může posloužit zejména příslušným pracovníkům účtáren nebo ekonomických úseků.

 

Dále upozorňujeme na dva dřívější články, které se též vztahují k uzávěrkám:

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.