statutární audit

Statutární a mezinárodní audit

Statutární audit je určen pro společnosti, kterým vyplývá povinnost ověření účetní závěrky ze zákona (§ 20 zákona o účetnictví), příp. pro společnosti, které na základě auditu chtějí prezentovat důvěryhodnost výsledků svého hospodaření a informace stavu majetku společnosti zveřejněných v účetní závěrce vůči třetím osobám.
Výstupem je zpráva obsahující výrok auditora vyjadřující názor na účetní závěrku, finanční výkazy dle českého nebo mezinárodního účetního standardu, příloha k účetní závěrce a dopis managementu ve kterém jsou uvedeny všechny významnější nalezené nedostatky včetně doporučení na jejich odstranění.

Nestatutární audit

Je určen pro společnosti, které chtějí mít ověřený stav svého účetnictví, ale nevyžadují ověření účetních výkazů a auditorský výrok.
Výstupem je dopis managementu s nalezenými nedostatky včetně doporučení na jejich odstranění.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.